Datum 22.10.2013 8:05:26 | Tema: 

Mestna občina Velenje že od leta 2010 občankam in občanom omogoča gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. Mestna blagajna Velenje, ki deluje v kletnih prostorih Mestne občine Velenje, je zelo dobro obiskana, saj je mesečno tam poravnanih več kot 15 tisoč položnic.
Doslej so v Mestni blagajni Velenje položnice Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., lahko plačevali tudi občanke in občani občine Šoštanj, saj sta Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj o tem sklenili posebno pogodbo.
Zdaj pa so nas z Občine Šoštanj obvestili, da od pogodbe odstopajo, saj so tudi v Šoštanju odprli javno blagajno in tako storitev Mestne blagajne Velenje njihovi občanke in občani ne potrebujejo več.

Občanke in občani občine Šoštanj lahko tako brez provizije plačujejo položnice v Mestni blagajni Velenje le še do konca oktobra 2013, nato pa bodo lahko položnice plačevali v mestni blagajni Občine Šoštanj, ki je pričela obratovati v ponedeljek, 14. oktobra, v pritličju občinske stavbe.
Še vedno pa bodo položnice, ki jih izda Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., lahko v Mestni blagajni Velenje plačevali občanke in občani občine Šmartno ob Paki.
V Mestni blagajni Velenje je možno plačilo položnic vseh velenjskih osnovnih šol ter položnic, ki jih izstavljajo: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Elektro Celje Energija, d. o. o., Ferdom d. o. o., Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, d. o. o., Krajevna skupnost Plešivec, Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Naš čas, d. o. o., PUP Saubermacher, d. o. o., T-2, d. o. o., Vrtec Velenje, Linea Stanovanjsko podjetje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Šolski center Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, SZ Ruski car, d. o. o., ter plačilo položnic, ki jih fizičnim osebam izstavlja Mestna občina Velenje (kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov …).

Delovni čas Mestne blagajne Velenje (Titov trg 1, Velenje) ostaja tudi v prihodnje nespremenjen:
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure;
v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16. ure;
v petek od 8. do 12. ure.


Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=1113