Datum 10.12.2008 11:43:45 | Tema: 

Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je od januarja do konca novembra letos presegla poslovni načrt za 4,6 odstotka.
Družba je poslovni načrt presegla tudi pri oddaji toplotne energije za ogrevanje Šaleške doline lokalnemu distributerju, saj je oddala 348,4 gigavatnih ur toplotne energije, kar je za 13,3 odstotka nad načrtom. Za dosego takšnih enajstmesečnih rezultatov je Teš porabil 3,7 milijona ton velenjskega lignita, 83 ton in pol lesne biomase in 17,3 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina. Za izpolnjevanje ekoloških zahtev o emisiji žveplovega dioksida v ozračje, pa je bilo potrebnih 160.000 ton kalcita.Sicer pa Teš v novembru zaradi vremenskih in tržnih razmer ni izpolnil mesečnega načrta. V omrežje so namreč oddali 257 gigavatnih ur električne energije, kar je 15,6 odstotka oz. 88 gigavatnih ur manj od načrtovanega.
Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=200