Datum 23.12.2008 8:36:53 | Tema: 

Učenci zaključnih razredov osnovnih šol občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki so v petek obiskali Premogovnik Velenje.
Predstavili so jim poklice v rudarstvu in možnosti štipendiranja in jih popeljali na ogled. Namen njihovega obiska, ki ga za osnovnošolce sicer v Premogovniku Velenje organizirajo vsako leto decembra, je bila seznanitev z osnovnimi poklici v rudarstvu in možnostmi za zaposlitev. Slednje je tridesetim učencem najbolje predstavil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Poudaril je, da 120 milijonov ton zalog premoga v Šaleški dolini omogoča delovanje premogovnika do leta 2050, tako dolgo delovanje pa mu bo zagotovila nova investicija v blok 6 v TE Šoštanj. Prihodnosti rudarjenja in pridobivanja električne energije v Šaleški dolini je naklonjena tudi splošna energetska situacija v svetu, saj ljudje potrebujemo vedno več električne energije, v Šaleški dolini pa imamo zanjo edini domači strateški vir – premog.

Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=231