Ponujajo zaposlitve

Datum 20.10.2009 6:18:26 | Tema: 

Župan Mestne občine Velenje Srečko Meh je v petek v Velenju slovesno odprl prenovljen objekt, v katerem je občina s pomočjo sredstev EU uredila Poslovno cono Rudarski dom.
Objekt ima v najemu SAŠA inkubator, katerega naloga je iskati mlada podjetja in jim pomagati na samostojni podjetniški poti. Občina je za namen ureditve podjetniške podporne infrastrukture odkupila in obnovila objekt, ki je v lokalnem okolju poznan kot "M Club". Projekt bo prispeval k razvoju novih in mladih podjetij ter odpiranju novih kvalitetnih delovnih mest. Svoje mesto so v prostorih Poslovne cone Rudarski dom že našla tri inkubirana podjetja, ki se ukvarjajo s poslovnimi dejavnostmi. Prav tako ima v prostorih mesto Projektna skupina Mestne občine Velenje, kar skupno predstavlja 20 zaposlitev mladih visoko izobraženih oseb in treh študentov. V proizvodnem delu objekta je inkubirano mlado tekstilno podjetje z 21 zaposlenimi, ki ima namen ohraniti delovna mesta težje zaposljivih oseb.
Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=554