Datum 21.10.2008 6:24:27 | Tema: 

V letošnjem letu v Premogovniku Velenje obeležujejo 55-letnico prve izdaje internega glasila Rudar.
Ko so pri sindikatu Rudnika lignita Velenje leta 1953 izdali prvo številko Velenjskega rudarja, se v podjetju še ni govorilo o internem komuniciranju, danes pa je Rudar eno od pomembnih orodij internega komuniciranja v Skupini Premogovnik Velenje.

Včeraj pa je minilo že 33 let, kar so lahko delavci Premogovnika Velenje – nekdaj Rudnika lignita Velenje – slišali prvo oddajo iz domačega studia. Tedaj je namreč na območju starih Prelog začela delovati razglasna postaja. Interni radio še vedno deluje, letos so predvajali že 190 oddaj z vsebino o aktualnih dogodkih v podjetju in izven njega. Prek radia redno poročajo o proizvodnji in poslovanju Premogovnika Velenje ter njegovih družb, o varstvu pri delu, varovanju okolja, izobraževanju zaposlenih, kulturnem utripu v podjetju, posredujejo nasvete za varno in zdravo delo ter življenje, obveščajo o športnih, kulturnih in družabnih dogodkih, spremljajo pa tudi dogajanje v Velenju, naši dolini in sploh vse, kar je povezano s Skupino Premogovnik Velenje, z besedo in glasbo pa poskrbimo tudi za razvedrilo ter sprostitev,« je povedala Tadeja Mravljak Jegrišnik iz Premogovnika Velenje. Zaposleni lahko novice spremljajo preko zvočnikov ali preko internega portala na računalnikih.
Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=58