RADARJI V VELENJU !!!

Datum 8.11.2011 6:38:25 | Tema: 

Dodatni stacionarni radarji za večjo prometno varnost....
V Mestni občini Velenje izvajamo več ukrepov, katerih skupni cilj je izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Tako smo v preteklih dneh postavili še dva radarja za merjenje hitrosti. Naj spomnimo, da smo že junija leta 2009 na podlagi statističnih podatkov o številu prometnih nesreč (posebej tistih, katerih vzrok je bila prevelika hitrost) na območju Velenja postavili tri radarje za merjenje hitrosti.
Radarji so bili tako do sedaj postavljeni na Kidričevi cesti pri Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda Velenje, na Cesti Simona Blatnika (pri Interevropi) in na Partizanski cesti pri železniški postaji v Pesju. Sedaj so v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje postavili še dva radarja, in sicer na Šaleški cesti ter ob cesti med krožiščem pri Skalci in naseljem Selo. Radarji so opremljeni z alarmno napravo, varovani pa so tudi z videokamerami. Delujejo 24 ur dnevno.
Postavitev dodatnih radarjev je na septembrski seji podprl tudi Sosvet za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine Velenje, prav tako sta bila poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti mestne občine Velenje in predlog postavitve novih radarjev predstavljena na zadnji seji Sveta Mestne občine Velenje.
V Mestni občini Velenje z veseljem ugotavljamo, da se je po namestitvi radarjev število prekoračitev dovoljene hitrosti bistveno zmanjšalo, prav tako pa se je zmanjšalo število prometnih nesreč na cestah, kjer hitrost vozil nadziramo z radarji. Tako verjamejo, da bodo z dodatnima dvema radarjema izboljšali tudi varnost v cestnem prometu na Šaleški in Efenkovi cesti.


Ta članek prihaja z Moj radio
http://www.mojradio.com

URL te zgodbe je:
http://www.mojradio.com/article.php?storyid=900